Anunț pentru recrutarea a 2 reprezentanți ai societății civile și a 2 experți independenți în cadrul Comisiei pentru Bugetarea Participativă

 

Anunț pentru recrutarea a 2 reprezentanți ai societății civile și a 2 experți independenți în cadrul Comisiei pentru Bugetarea Participativă, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 495 din 29 septembrie 2021, pentru aprobarea Regulamentului privind Procesul de Bugetare Participativă al Municipiului Brașov. Comisia de Bugetare Participativă are rolul de a analiza tehnic, juridic și comunitar propunerile de proiect venite din partea cetățenilor pe platforma primariabrasovenilor.ro.  

 

Organizator: Primăria Municipiului Brașov

Primăria Municipiului Brașov face public Anunțul privind recrutarea a 2 reprezentanți ai societății civile și a 2 experți independenți în cadrul Comisiei pentru Bugetarea Participativă, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 495 din 29 septembrie 2021, pentru aprobarea Regulamentului privind Procesul de Bugetare Participativă al Municipiului Brașov. Comisia de Bugetare Participativă are rolul de a analiza tehnic, juridic și comunitar propunerile de proiect care vin din partea cetățenilor. Bugetarea participativă își propune implicarea brașovenilor într-un proces democratic de inițiativă, deliberare și decizie pentru stabilirea modalității juste de cheltuire a unei părți din bugetul local. Procesul presupune asumarea comună a unui rol participativ în definirea şi abordarea problemelor comunităților municipiului Brașov.

Data limită de depunere a dosarelor de intenție: 12.11.2021, ora 14.00

Pași procedurali:

1. Depunerea candidaturii:

Trimiterea prin e-mail, la adresa primariabrasovenilor@brasovcity.ro, cu subiectul "Acte dosar de intenție - Nume Prenume - Comisia de Bugetare Participativă" a următoarelor documente:

- Copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea potrivit legii, după caz,

- Curriculum vitae (CV), model Europass;

- scrisoare de intenție în care candidatul explică motivația de a face parte din Comisia de bugetare participativă.

2. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de intenție: 15.11.2021

Rezultatele se vor publica pe pagina oficială a platformei de bugetare participativă www.primariabrasovenilor.ro și se vor afișa la avizierul Primăriei Municipiului Brașov.

3. Afişare rezultate finale: 17.11.2021

Rezultatele finale se vor publica pe pagina oficială a platformei de bugetare participativă www.primariabrasovenilor.ro și se vor afișa la avizierul Primăriei Municipiului Brașov.

 

DESPRE COMISIA DE BUGETARE PARTICIPATIVĂ

Propunerile de proiecte din cadrul procesului de bugetare participativă al Municipiului Brașov vor face obiectul unei analize tehnice, legale dar și comunitare, ce va fi realizată de către Comisia pentru Bugetare Participativă, formată din departamentele din cadrul Primăriei Municipiului Brașov, consilieri locali, membri ai societății civile brașovene și experți independenți.

Comisia va analiza fiecare proiect în parte, iar în urma acestei verificări, se va stabili lista proiectelor care sunt eligibile. Comisia va face o analiză tehnică şi juridică a propunerilor, va verifica conformitatea acestora cu standardele Regulamentului şi cu alte reglementări legale în vigoare, fezabilitatea tehnică cât și cea comunitară. Propunerile care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pot suferi ajustări tehnice din partea Primăriei Municipiului Brașov, dacă este necesar. Comisia va lua în calcul și proiectele cu potențial înalt de eligibilitate dar cu sincope în descriere, transmițându-le răspuns cu privire la sugestiile de îmbunătățire și termenul până la care propunerea poate fi modificată. În cazul în care inițiatorii modifică proiectele astfel încât să țină cont de recomandările Comisiei, acestea vor fi considerate eligibile și vor intra în etapa de vot din partea cetățenilor.

Proiectele care contravin prevederilor legale în vigoare nu vor fi incluse în procesul de bugetare participativă și nu vor fi publicate pe platforma online www.primariabrasovenilor.ro.

 

Componența Comisiei de Bugetare Participativă

Comisia de Bugetare Participativă se constituie drept Comisie de analiză și evaluare a proiectelor, este numită prin dispoziție de primar și este formată din reprezentanți pentru fiecare direcție sau entitate menționate mai jos:

     a. Primarul Municipiului Brașov

     b. 7 Specialiști din cadrul Aparatului Administrativ al Primăriei, din următoarele domenii: tehnic, achiziții, arhitectură, urbanism, juridic, economic, relațiile cu comunitățile.

     c. 3 consilieri locali

     d. 2 membri ai societății civile locale

     ​​​​​​​e. 2 experți independenți

 

CONDIŢIILE DE PARTICIPARE:

În vederea participării, persoana interesată trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

· să aibă cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

· să cunoască limba română, scris şi vorbit;

· să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale ( 18 ani);

 

SELECȚIA:

Pentru cei 2 membri ai societății civile, este necesară îndeplinirea unuia sau mai multora dintre criteriile de mai jos:

· să facă parte din organizații cu portofoliu solid în ceea ce privește dezvoltarea comunitară;

· Să facă dovada implicării sale civice

· Să dovedească experiență în facilitare comunitară

· Să dovedească implicarea activă la rezolvarea problemelor comunitar-urbane.

Pentru ce 2 experți independenți:

· CV relevant pentru următoarele teme urbane: procese de democrație participativă (reprezintă un avantaj experiența în procese de Bugetare Participativă din alte orașe),implicare în alte practici participative și de strategii urbane, dezvoltare comunitară, intervenții urbane, ecologie urbană, mobilitate, drepturile cetățenilor și alte teme relevante dezvoltării armonioase a orașelor.

 

CALENDAR:

  • Data limită de depunere a dosarelor de intenție : 12.11.2021, ora 14.00
  • Afişare rezultate selecţie dosare de intenție: 15.11.2021
  • Afișare rezultatele finale: 17.11.2021

Menționăm că activitatea în cadrul Comisiei de Bugetare Participativă este voluntară (neremunerată) și se va desfășura după următorul calendar:

  • 1 noiembrie - 30 noiembrie - START DEPUNERE IDEI ÎN PLATFORMĂ
  • 1 decembrie - 20 decembrie - EVALUAREA PROIECTELOR
  • 21 - 29 decembrie - CLARIFICĂRI PROIECTE
  • 3 ianuarie - 1 februarie - VOTARE
  • 2 februarie - ANUNȚ PROIECTE CÂȘTIGĂTOARE
  • 2022 (după aprobarea bugetului 2022) - IMPLEMENTAREA PROIECTELOR

Aflați mai multe despre procesul de bugetare participativă al Municipiului Brașov accesând www.primariabrasovenilor.ro